100 CEZA PUANI EĞİTİMİ

TRAFİK GÖREVLİLERİNCE UYGULANMIŞ OLAN TRAFİK İDARİ PARA CEZALARINA MÜTEAKİBEN SÜRÜCÜ BELGENİZDEN DÜŞEN CEZA PUANLARI SON CEZA TARİHİNDEN GERİYE DOĞRU 1 (BİR) YIL İÇİNDE TOPLAM 100 CEZA PUANI DOLDUĞUNDA SÜRÜCÜLERİN EHLİYETLERİNE 2 AY SÜRE İLE ELKONULUR. EHLİYETLERİNE 2 AY SÜRE İLE EL KONULAN SÜRÜCÜLER SÜRÜCÜ KURSUMUZA MÜRACAAT EDEREK TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ DERSİ EĞİTİM TAMAMLAMA BELGESİ ALMAK ZORUNDADIRLAR. BU BELGE İLE BERABER EHLİYETLERİNİ 2 AYLIK SÜRE DOLUMUNDA GERİ ALABİLİRLER. SÜRÜCÜLERİMİZİN TRAFİK BİRİMLERİNDEN ALACAK TUTANAK VE TRAFİK BİRİMİNDEN ALINACAK BELGELERİ İLK ANDA KURUMUMUZA ULAŞTIRMALARI 100 CEZA PUANI BELGESİNİN ELİNİZE GEÇME ZAMANI AÇISINDAN ÇOK ÇOK ÖNEMLİDİR.
NOT 1 : (Değişik: 17.10.1996-4199/37 md.) Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri (2) ay süre ile geri alınır ve eğitime tabi tutulurlar.

NOT 2 : (Değişik: 17.10.1996-4199/37 md.) Aynı yıl içinde ikinci defa (100) puanı dolduran sürücülerin sürücü belgeleri (4) ay süre ile geri alınarak psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar. Muayene sonucunda sürücülük yapmasına engel hali bulunmayanların belgeleri, süresi sonunda iade edilir.

NOT 3 : (Değişik: 17.10.1996-4199/37 md.) Bir yıl içinde üç defa (100) ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri süresiz olarak iptal edilir.

NOT 4 : (Değişik: 25.05.1997-4262/4 md.) Bu madde ve diğer ilgili maddelerdeki hükümlere göre sürücü belgeleri geri alınanlardan, geri alma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 36/3-b maddesi uyarınca 1462 TL trafik idari para cezasına tabii tutulurlar.